نرم افزار ردیابی و رهگیری ابزار و پک ها در بخش استریل مرکزی بیمارستان ها


در یک دپارتمان استریلیزاسیون مرکزی در یک بیمارستان، به روشهای مختلفی می توان ردیابی وسایلی را که از این بخش گذر می کنند انجام داد. این سیستم رهگیری به هر شکل که پیاده شده باشد، دست کم دارای این مزیت ها خواهد بود
    امکان انجام ردیابی و بازخوانی ابزار یک سیکل مشکوک
    امکان مدیریت ابزار و وسایل استریل شده
    مسئولیت پذیری پرسنل

نکته اول: در اینجا منظور از "پک" هر شکلی از ابزار و وسایل و بسته بندی های آن است
نکته دوم: آن چه لازم است بر روی پک ها به عنوان اطلاعات قرار داده شود، شامل محتویات پک، تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریلایزر، شماره سیکل استریلایزر (چندمین سیکل در روز کاری) می باشد
نکته سوم: در بخش استریل مرکزی باید سیستم ثبت، بایگانی و مستندسازی کاملی وجود داشته باشد تا بتوان در زمان لازم از اطلاعات بر روی هر پک، به اطلاعات کامل آن دسترسی پیدا کرد

 
روش اول استفاده از ماژیک و نوشتن بر روی پک ها و وارد کردن اطلاعات در یک دفتر یا رایانه است
ماژیک
در اینجا نکته مهم در این است که باید از ماژیک های مخصوص استریلیزاسیون استفاده کرد. دو نوع ماژیک مخصوص وجود دارد. یکی فقط برای نوشتن است و لازم است از اندیکاتور کلاس یک به صورت چسب یا هر شکل دیگری هم استفاده کرد. نوع دوم خودش دارای جوهر اندیکاتور کلاس یک است و در پایان سیکل تغییر رنگ می دهد و دیگر نیازی به استفاده از چسب یا هر شکل دیگری از کلاس یک نیست. در اتاق عمل، این نوشته که بر روی چسب یا هر شکل دیگری قرار گرفته شده است، در پرونده بیمار ضمیمه می گردد
اطلاعات را هم می توان در دفاتر ثبت و بایگانی کرد و هم در یک سیستم رایانه ای. البته مزیت ثبت و بایگانی در سیستم رایانه ای این است که امکان مراجعه سریع تر و ساده تر در زمان نیاز به اطلاعات وجود خواهد داشت


لیبل کاغذی را می توان روش دوم دانست. لیبل ممکن است توسط لیبل زن چاپ و چسبانده شود و یا ممکن است از چاپگرهای مخصوص لیبل استفاده شود. در هر دو حالت اطلاعات لازم بر روی آن آورده می شود و بر روی پک ها الصاق می گردد
لیبل زنلیبل زن 2
در اینجا هم باز می توان مانند روش اول، اطلاعات را هم در دفاتر ثبت و بایگانی کرد و هم در یک رایانه. برخی لیبل ها دارای اندیکاتور کلاس یک هستند و این موضوع نیاز به اندیکاتور کلاس یک دیگر را از بین می برد


روش سوم استفاده از نرم افزار ردیابی  یا رهگیری است. البته در این روش هم برای الصاق برخی اطلاعات بر روی پک ممکن است از نوشتن یا لیبل هم استفاده شود
نرم افزار ردیابی استریل بیمارستان
نرم افزار ردیابی برای بخش استریل مرکزی، با استفاده از بارکد و بارکدخوان کار خود را انجام می دهد. هر یک از افراد، هریک از دستگاه های شستشو و استریلایزر، و هر یک از سبدها یا سینی ها باید یک بارکد داشته باشند 

مزیت های استفاده از سیستم رهگیری نرم افزاری دست کم شامل این موارد می باشد
الف) مراجعه سریع تر و ساده تر در زمان نیاز به اطلاعات و در زمان بازخوانی وسایل مشکوک
ب) نمایش جزئیات ابزار و وسایل مورد نیاز برای یک پک و نحوه استریل کردن آن ها
پ) انتخاب درست فرآیندهای لازم برای شستشو، ضدعفونی، بسته بندی و استریلیزاسیون
ت) مدیریت بهینه ابزار و وسایل
ث) مسئولیت پذیری پرسنل به دلیل قابلیت پیگیری اطلاعات در هر مرحله
ج) مدیریت و اولویت بندی مناسب بر اساس نیاز بخش ها و اتاق های عمل
چ) تمرکز بیشتر پرسنل به دلیل کاهش حفظیات ذهنی مورد نیاز در کار
ح) ... و موارد دیگر


در صورت داشتن پرسش در مورد نحوه استفاده از محصول با کارشناس علمی تماس بگیرید
  • 0933 7232021