شماره 101 گاهنامه  مان آرتا سلامت-  پارامترهای اندیکاتور بیولوژیک

دانلود

شماره 102 گاهنامه مان آرتا سلامت - اسپورهای اندیکاتورهای بیولوژیک

دانلود

شماره 103 گاهنامه مان آرتا سلامت - استانداردهای اندیکاتورهای شیمیایی و کلاس بندی آن ها

دانلود

شماره 201 گاهنامه مان آرتا سلامت - پراکسید هیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما

دانلود

شماره 202 گاهنامه مان آرتا سلامت - مونیتورینگ و مستندسازی در استریلیزاسیون

دانلود

شماره 203 گاهنامه مان آرتا سلامت - ردیابی و فراخوان در استریلیزاسیون

دانلود


شماره 204 گاهنامه مان آرتا سلامت - انواع استریلایزر بخار (اتوکلاو) بیمارستانی

دانلود

شماره 205 گاهنامه مان آرتا سلامت - بسته بندی و انبارش در استریلیزاسیون

دانلود

شماره 206 گاهنامه مان آرتا سلامت - تست پک یا پی سی دی در استریلیزاسیون

دانلود


شماره 207 گاهنامه مان آرتا سلامت - روش استریلیزاسیون استفاده فوری یا فلش

دانلود

شماره 208 گاهنامه مان آرتا سلامت - استریلیزاسیون اتیلن اکساید - ایمنی و پایش 

دانلود

شماره 209 گاهنامه مان آرتا سلامت - پایش اتوکلاو بخار 

دانلود


شماره 210 گاهنامه مان آرتا سلامت - طراحی و ساختار بخش استریل مرکزی

دانلود

شماره 211 گاهنامه مان آرتا سلامت - پرسنل در بخش استریل مرکزی 

دانلود

شماره 212 گاهنامه مان آرتا سلامت - استفاده از سرنگ های هوشمند 

دانلود
شماره 301 گاهنامه مان آرتا سلامت - دستگاه ابزارشوی پزشکی - واشر یا واشینگ به همراه ضدعفونی حرارتی

دانلود

شماره 302 گاهنامه مان آرتا سلامت - استاندارد تولید اندیکاتورهای شیمیایی ایزو 11140

دانلود

شماره 303 گاهنامه مان آرتا سلامت - ظروف یا کانتینرهای فلزی در استریلیزاسیون 

دانلود
شماره 304 گاهنامه مان آرتا سلامت - استریلیزاسیون کانتینرهای فلزی

دانلود

شماره 305 گاهنامه مان آرتا سلامت - انتخاب و ارزیابی کانتینرهای فلزی

دانلود

شماره 306 گاهنامه مان آرتا سلامت - ست های ایمپلنت و ابزار امانی شرکتی

دانلود

 

دانلود
شماره 307 گاهنامه مان آرتا سلامت - استریلایزر حرارت خشک یا فور یا آون

دانلود

شماره 308 گاهنامه مان آرتا سلامت - برخی واژگان انگلیسی در استریلیزاسیون

دانلود

شماره 401 گاهنامه مان آرتا سلامت - پک مرطوب در استریلیزاسیون بخار

دانلود


شماره 402 گاهنامه مان آرتا سلامت -  دستگاه پاک کننده اولتراسونیک

دانلود


شماره 501 گاهنامه مان آرتا سلامت -  نکات شستشوی دستی و آلودگی زدایی ابزار و وسایل پزشکی

دانلود